آخرین خبرها در مورد 'تعاملات اجتماعی' تعداد: ۱۶ خبر

فرمول رياضي دست دادن مناسب!

فرمول رياضي دست دادن مناسب!

به گزارش خبرگزاری مهر، دست دادن باید با تصمیم، اعتقاد راسخ و انرژی، نگاه کردن مستقیم به چشمهای طرف مقابل، با موقعیت درست بدن و دستهای خشک همراه باشد. به منظور رسیدن به یک روش مطلوب دست دادن که شأن و شخصیت بالای دست دهنده را در تعاملات اجتماعی و به خصوص حرفه ای نشان دهد، جئوفری بیتی رئیس موسسه علوم روانشناسی...