مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ وزیر اقتصاد: گزارش عملکرد صنعت بیمه مایه دلگرمی است / صنعت بیمه موفق شد فاصله اش را با سند چشم انداز کاهش دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از «عملکرد صنعت بیمه در سال 1389» ، « عمکرد برنامه تحول در صنعت بیمه» و « جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور» به این مجمع ارائه کرد.این مجمع پس از استماع گزارش رئیس کل، گزارش سازمان حسابرسی ( بازرس قانونی) از صورت های مالی سال 1389 بیمه مرکزی را بررسی و آن را مطلوب ارزیابی کرد.گزارش رئیس کل بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در سال 1389حق بیمه تولیدحق بیمه تولیدی شرکت های بیمه مستقیم از 4/46 هزار میلیارد ریال (46 تریلیون و 400 میلیارد ریال) در سال 1388 به 2/59 هزار میلیارد ریال (59 تریلیون و 200 میلیارد ریال) رسید. رشد حق بیمه تولیدی در این سال 4/27 درصد بود. شرکت های بیمه ایران و آسیا در مجموع 5/57 درصد از حق بیمه بازار را تولید کردند.خسارت پرداختیخسارت پرداختی صنعت بیمه کشور در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن 5/27 درصد رشد یافت که با رشد 4/27 درصدی حق بیمه تولیدی در این سال قابل مقایسه است.در سال 1389 بیمه گذاران خسارت دیده بیش از 2/39 تریلیون ریال ( 39 هزار و 200 میلیارد ریال) از خسارت های خود را با دریافت غرامت از شرکت های بیمه جبران کردند. در حالی که شرکت های بیمه در سال قبل از آن 8/30 تریلیون ریال ( 30 هزار و 800 میلیارد ریال) بابت خسارت پرداخته بودند.ضریب خسارتضریب خسارت بازار بیمه کشور در سال 1389 در مقایسه با سال پیش از آن 8/3 واحد افزایش یافت و از 7/74 درصد به 5/78 درصد رسید.سهم بخش غیردولتی از حق بیمهدر سال 1389 شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی 1/46 درصد از حق بیمه های بازار را جذب کرد و با احتساب بیمه دانا به عنوان شرکت بیمه غیردولتی پس از واگذاری سهام آن در سال 1389، سهم شرکت های بیمه غیردولتی از بازار بیمه کشور به حدود 54 درصد( 9/53 درصد) رسید که از هدف 36 درصدی پیش بینی شده در برنامه تحول جلوتر است.ارزیابی عملکرد برنامه تحول در صنعت بیمهرئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بررسی عملکرد صنعت بیمه در چارچوب برنامه تحول در این صنعت، نشان از موفقیت در دستیابی به اهداف کلان میان مدت در سال 1389 دارد. حق بیمه سرانه در سال 1389 به 77 دلار رسید که در مقایسه با سال قبل از آن 13 دلار افزایش یافته و 10درصد از هدف 70 دلاری برنامه جلوتر رفته است. ضریب نفوذ بیمه ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) در سال 1389 به 5/1 درصد رسید .میانگین افزایش سالانه ضریب نفوذ بیمه در ایران که طی 50 سال تا سال 1386 بطور متوسط سالانه 02/0 درصد (دو صدم ‌درصد) بود بعد از سی سال به سالانه 07/ درصد (هفت صدم درصد) افزایش یافت . سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه طی سال 1389 به حدود 54 درصد رسید که 6 واحد بیش از سهم بخش غیردولتی در سال قبل از آن است و از هدف 36 درصدی پیش بینی شده در برنامه جلو افتاده است. سهم بیمه های زندگی از مجموع حق بیمه های تولیدی در سال 1389 به حدود 8 درصد (9/7 درصد) رسید که یک واحد بیش از سال 1388 و حدود دو واحد بیش از هدف 8/6 درصدی مورد انتظار برنامه برای این سال بود. سهم بیمه های اختیاری از حق بیمه های تولید شده در سال 1389 به 59 درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن 2 واحد افزایش یافت و از هدف 56 درصدی مورد انتظار برای سال 1389 عبور کرده است.نتیجه اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی اعلام کرد که در نتیجه اجرای برنامه تحول و آزادسازی تعرفه ها ، حق بیمه برخی از رشته های بیمه ای 30 تا 70 درصد کاهش یافت .اما با افزایش تقاضا برای بیمه نامه ، تعداد بیمه نامه های صادره بیش از 10 درصد رشد یافت .دراین سال حق بیمه تولیدی ،همچنین خسارت های پرداختی شرکت های بیمه بیش از 27 درصد رشدداشت .رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود : در پی اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه کشور ،20 هزار شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت بیمه ایجاد شده است .وی افزایش آموزش و توان مندسازی نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه ، اصلاح نظام تعرفه ای و آزادسازی تعرفه ها را از نتایج برنامه تحول در صنعت بیمه برشمرد.دکتر فرشباف ماهریان افزود عملکرد صنعت بیمه در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 بیش از انتظار بوده است و سهم بخش خصوصی د رصنعت بیمه از سهم بخش دولتی بیشتر شده است .فعالیت امور اتکاییبراساس گزارش ارائه شده به مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی ، قبولی بیمه اتکایی اختیاری و اجباری در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 در مقایسه با سال قبل از آن به میزان 29 درصد رشد یافته است .این رشد در حق بیمه قبولی مازاد بر اتکایی قانونی(مازاد بر اتکایی اجباری )62 درصد بوده است .حساب اتکایی ویژهبراساس گزارش رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی بیمه مرکزی ،با استفاده از پشتوانه یک میلیارد دلاری ،در سال 1389 صدها میلیارد دلار از ریسک های بزرگ در رشته های نفت و انرژی ،کشتی ، هواپیما ،مهندسی ، باربری و آتش سوزی تحت پوشش بیمه اتکایی قرار گرفته است .براساس این گزارش از طریق ظرفیت مشترک بازار اتکایی در سال 1389 حدود 21 میلیون دلار حق بیمه اتکایی مربوط به قراردادهای اتکایی اجباری و اختیاری جذب شده و 5/12 میلیون دلار سود عاید بخش فعالیت های اتکایی صنعت بیمه کشور شده است .افزایش شرکت های بیمه غیر دولتیدر سال 1389 تعداد شرکت های بیمه درایران به 22 شرکت رسید که دو شرکت در زمینه بیمه های اتکایی فعالیت دارند .در سال 1390 بیش از 30 تقاضا برای تاسیس بیمه های خصوصی در بیمه مرکزی در مراحلی از بررسی قرار داشته است که از میان آنها شرکت بیمه ما و شرکت بیمه متقابل در نخستین ماه های امسال پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت کردند و حدود پنج شرکت بیمه در شرف تاسیس در مرحله دریافت پروانه فعالیت از بیمه مرکزی هستند ، شش شرکت نیز در حال دریافت موافقت اصولی اند و بیش از 20 تقاضای دیگر نیز از سال های گذشته تا شهریور امسال برای تاسیس بیمه خصوصی به بیمه مرکزی ارائه شده است که برخی از آنها در حال تکمیل مدارک خود هستند .وزیر اقتصاد: گزارش عملکرد صنعت بیمه مایه دلگرمی است / صنعت بیمه موفق شد فاصله اش را با سند چشم انداز کاهش دهددکتر سید شمس الدین حسینی وزیر اموراقتصادی و دارایی در مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب اظهار داشت : عملکرد صنعت بیمه نشان می دهد که صنعت فاصله خود را با چشم انداز کم کرده است که این امر جای تحسین و تقدیر دارد .دکتر حسینی در ادامه افزود : در بحث پورتفوی ، رشد 27 درصدی مسئله قابل توجهی است که در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از نرخ رشد بسیار خوبی برخوردار است .وی تصریح کرد : تلاش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نهادهایی نظیر بیمه اکو شایسته تقدیر است و انتظار داریم در جهت فعال تر کردن آن اقدام چشمگیری صورت بگیرد .وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این نشست بیان داشت :خوشبختانه صنعت بیمه با محوریت بیمه مرکزی نشان داد ظرفیت هایی فراتر از عملکرد خود دارد ، اگر دولت تقاضاهایی داشته باشد ، صنعت بیمه می‌تواند پاسخگوی آنها باشد .وی در خصوص تحریم های صورت گرفته علیه ایران و تاثیر آن روی صنعت بیمه کشور گفت : در این خصوص در صنعت بیمه اتفاقی که افتاد بسیار مهم است. این صنعت با مدیریتی که از سوی بیمه مرکزی اعمال شد نه تنها مانع بروز آسیب های احتمالی شد بلکه منافعی را نیز برای اقتصاد ملی به وجود آورد .حسینی در باره توسعه بیمه های اتکایی خاطرنشان کرد : در حوزه بیمه های اتکایی باید رشد افزایش پیدا کند و بیمه مرکزی در جایگاه یک سازمان حاکمیتی و تو سعه ای باید وارد عمل بشود .وی در ادامه تاکید کرد :تلاش برای بیمه های اتکایی و بیمه های جدید قابل تحسین است و در عین حال باید ادامه پیدا کند .دکتر حسینی عملکرد بیمه مسئولیت مالکان کشتی (p& i ) را قابل تحسین شمرد و گفت :یکی از اقدامات و ظرفیت های بیمه مرکزی مراقبت از پایداری صنعت بیمه با نگاه کارشناسانه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نگاه بیمه مرکزی به موضوع دیه را موثر و منطقی و مسولانه خواند و گفت: این نگاه آگاهی بخشی خوبی در بدنه حاکمیتی ایجاد کرد.وی تصریح کرد : اقدامات شایسته ای در مورد تدوین آیین نامه ها و پیگیری در مراقبت و انضباط بخشیدن در صنعت بیمه دیده شده که باید این امر ادامه پیدا کند .وزیر اقتصاد عنوان کرد : مقررات احتیاطی در صنعت بیمه باید تقویت شود و بیمه مرکزی باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام بدهد تا دچار خود بیمه گری نشویم .وی اسناد بالا دستی صنعت بیمه را بسیار مثبت تلقی کرد و افزود : هیات عامل بیمه مرکزی باید به عنوان یک دغدغه در پی جذب سرمایه گذاری خارجی باشد و در خصوص حضور شرکت های بیمه ایرانی در خارج از کشور نیز ابراز امیدواری کرد که امکانات لازم فراهم شود تا شاهد رشد این بخش نیز در صنعت بیمه کشور باشیم .دکتر حسینی صنعت بیمه را پیشرو در اعتلای تامین مالی کشور قلمداد کرد و در پایان گفت : از اقدامات بیمه مرکزی در توسعه فرهنگ بیمه تشکر می کنم اما لازم است فرهنگ عمومی بیمه با برنامه ریزی مناسب توسعه پیدا کند امیدوارم با تلاش های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات و همکاری های لازم در این خصوص با مراکز دانشگاهی صورت بگیرد .
تاريخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۱۴  |  ساعت انتشار: ۱۹:۴  |  کد خبر: ۴۰۰۳۰۹  |  منبع: بیمه آنلاین  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال
اخبار مرتبط