آخرین خبرها در مورد 'مدیریت عاملی صندوق' تعداد: ۱ خبر

عضو شورای پول و اعتبار: رییس کل جدید بیمه مرکزی روحیه تعامل بالایی دارد

کاظم دلخوش معاونت وزیر تعاون، استانداری مازندران، عضویت هیات مدیره اتاق تعاون ایران، مدیریت عاملی صندوق تعاون و مدیریت عاملی صندوق مهر امام رضا(ع) را از جمله سوابق کریمی در بخش اقتصادی کشور عنوان کرد وافزود: وی نیروی توانمندی است که علاوه بر دانش خوب، از قدرت بالایی برای پیگیری امور برخوردار است.عضو...