آخرین خبرها در مورد '۷۳۰۰' تعداد: ۱ خبر

اوباما بعد از ریاست جمهوری

در این گزارش نگاهی داریم به زندگی و فعالیت های باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا بعد از ترک کاخ سفید.