آخرین خبرها در مورد 'درازمدت منحرف نشوند' تعداد: ۱ خبر

جزئیاتی مختصر در خصوص آربیتراژ

به گزارش صبحانه،آربیتراژ در علم اقتصاد و مالیه به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است.به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود اما قیمت‌های یکسانی ندارد.این اختلاف می‌تواند هم از لحاظ...