آخرین خبرها در مورد 'گران بها دارند' تعداد: ۱ خبر

اشیاء قیمتی را به صندوق امانات بانک ها بسپارید

به گزارش صبحانه،سردار مسعود منفرد، خود مراقبتی در سفرهای تابستانه را اقدامی لازم از سوی خانواده‌ها برشمرد و گفت: با توجه به اینکه در فصل تعطیلی مدارس و سفرهای تابستانه قرار داریم، توصیه ما این است که اصل خودمراقبتی را خانواده‌ها فراموش نکنند و بدانند که این کار از سوی افراد، کمکی بزرگ به همکاران ما...