آخرین خبرها در مورد 'هزار مسافر نیز' تعداد: ۱ خبر

دو طرح برای کاهش ترافیک تهران

طراحی بزرگراه‌های تهران و خروجی‌ها و ورودی‌های متعدد باعث می‌شود اجرای این طرح تنها به ازدحام بیشتر، هرج‌ومرج و نارضایتی رانندگان منجر شود، حدود ۳۰تا۵۰ درصد خودروهای تهران بیشتر از دو سرنشین دارند و ایجاد خطوط اختصاصی برای این خودروها یعنی ازدحام بیشتر در سیستم کاروانرو حدود...