آخرین خبرها در مورد 'حجم بالایی نقدینگی دارد' تعداد: ۱ خبر

آیا نقدینگی ظرفیت بحران‌سازی دارد؟

اقتصادی که حجم بالایی نقدینگی دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و چنانچه اطمینان جامعه به سیاستگذار از بین برود، نقدینگی موجود می‌تواند به‌سرعت اقتصاد را به هم بریزد. به گزارش شفاف: عزم دولتیان در چند ماه گذشته بر کاهش چندباره نرخ سود بانکی، نگرانی برخی...